+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 21:59  توسط پروین | 

     

      

نگاهم که کردی دلم پر گرفت  

                                    دلم غربت زنگ آخر گرفت

 

نگاهم که کردی سکوتم شکست

                                درون دلم عشق.... گویی نشست

 

نگاهم که کردی زمان صبر کرد

                                    نگاه دلم را.... پرازابر کرد

 

وبعداز نگاه تو باران گرفت

                                          وعشقی درون تنم جان گرفت

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم تیر 1390ساعت 17:54  توسط پروین | 

ای معنی انتظار یک لحظه ی بیست  20....

   دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست ......... 

 

       یک لحظه بایست و..یک جمله بگو..... 

                               تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست...!؟؟؟؟؟؟!؟؟ ؟؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم فروردین 1390ساعت 23:35  توسط پروین | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 0:52  توسط پروین | 

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ...

 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.

 

در نهانخانه ی جانم گل یاد تو درخشید

 

                   عطر صد خاطره پیچید

 

یادم آید تو به من گفتی :از این عشق حذر کن.!..

 

آب..آیینه ی عشق گذران است...

 

تا فراموش کنی... چندی ازاین شهر سفرکن!

 

......................................

 

با تو گفتم  حذراز عشق!؟!؟!!؟ ندانم

 

سفراز پیش تو هرگز نتوانم !نتوانم......

 

.....ورفتی..........

 

منم تابه امروز پای حرفم موندم....

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 0:42  توسط پروین | 

من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است..

 

                                                       راه دل خود را........... نتوانم که نپویم

 

هر صبح    در آئینه ی   جادویی  خورشید

 

                                                      چون مینگرم او همه من من همه اویم

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 21:13  توسط پروین | 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 21:12  توسط پروین | 

ای غم تو همزبان بهترین دقایق حیات من .......

 

                                      لحظه های هستی من از تو پر شده...........

 

               خوب خوب ..نازنین من ....!!!!!

 

نام تو همیشه مرا مست میکند بهتراز شراب ناب....

 

                                                                                     فریدون مشیری

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 20:55  توسط پروین | 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 20:15  توسط پروین | 

 

وضع امسال مرا خوب به هم ریخته ای  

 

                                                جان تو حال مرا خوب به هم ریخته ای

 

بی تو با خلوت خود ساخته بودم حتی ...

 

                                               خلوت کال مرا خوب به  هم ریخته ای

  

من ود رگیرسکون بودن و اوجی تا هیچ

 

                                 جرات بال مرا خوب   به هم ریخته ای

 

به سرم زد ......که تفال بزنم بر حافظ

 

                                              راستی!!!فال مراخوب به هم ریخته ای

 

بعد عمری غزل بی سروسامان گفتن

 

                                              غزل لال مرا خوب به  هم ریخته ای..........

  

                                                          جان تو.. حال مرا خوب به  هم ر یخته ای

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 13:16  توسط پروین |